Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Via onze website, onze e-mail, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt , worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft H.K.Z. Specialisatie B.V. van mij?

Om onze website en diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer (igv incasso)
 • E-mail adres

Waarom heeft H.K.Z. Specialisatie B.V. mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

 • het opstellen van offertes voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.
 • het opstellen van facturen voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.
 • Versturen e-mail

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen systemen waar geautomatiserde besluitvorming aan te pas komt.
Wij gebruiken de volgende computerprogramma's of -systemen: Office en Google forms. Deze gebruiken wij om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het uitvoeren van een overeenkomst en op verzoek van de klant. Denk hierbij aan facturatie, offreren en e-mail verzenden.
Wij doen zaken met betrouwbare partijen en wij verwachten geen gevolgen hiervan voor u.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij geen gegevens meer verwerken die gebaseerd zijn op uw toestemming. Wij zullen deze gegevens verwijderen tenzij deze nodig zijn voor een andere rechtsgrond.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen - indien noodzakelijk - gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Hosting partijen; E-sites, Hosting2Go , Google forms
 • Partij voor de facturering; Office , G-mail

Zorgt H.K.Z. Specialisatie B.V. dat mijn gegevens beschermd zijn?

H.K.Z. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • H.K.Z. zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website ‘H.K.Z. Specialisatie B.V.' terecht kom? Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals die van partners, die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Een verzoek kunt u indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om te borgen dat niemand anders dan u zelf van dit privacy recht gebruik maakt, zullen wij u vragen zich te identificeren.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik H.K.Z. Specialisatie B.V. bereiken?

Vragen stellen over ons beleid of een wijziging in uw toestemming doorgeven? Dat kan via 079-3427416 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring laatst opgemaakt op 14 juni 2018

Download hier de PDF.

Onze werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd naar ARBO gestelde eisen en verplichtingen en zo uitgevoerd met zo min mogelijk overlast naar de opdrachtgever.